Adatkezelési nyilatkozat

Összevont Adatkezelési Nyilatkozat és Felhasználási Szabályzat

Üdvözöljük az M-Fórum kapcsolatépítő portálon! Ez a honlap az A.K.K. Informatikai Bt. (továbbiakban "szolgáltató", "adatkezelő") - (adószám: 21185793-1-41, cégjegyzékszám: Cg.01-06-748421, képviselő neve: Asztalos Péter cégvezető, elérhetősége: webmaster@m-forum.hu) - tulajdona. Az oldal használatával Ön elfogadja az alábbi adatkezelési és felhasználási feltételeket.

Az adatkezelés a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján, a honlapon regisztrált felhasználók önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásával történik.

A felhasználók által a regisztrációs űrlapon, illetve az adatmódosító űrlapon megadott adatokhoz - a jelszó és az elérhetőségi adatok kivételével -, valamint a felhasználók által kialakított ismeretségi kapcsolatokhoz a portál összes felhasználója hozzáfér.
A felhasználók által a regisztrációs űrlapon, illetve az adatmódosító űrlapon megadott elérhetőségi adatokhoz kizárólag a felhasználó ismerősei férnek hozzá.
A portálon automatikusan rögzítésre kerül a felhasználók regisztrálási dátuma és a portálra történő utolsó belépés dátuma, valamint a portálon üzemelő online játékprogramokban elért eredményei, amelyekhez a portál összes felhasználója hozzáfér.

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása a portálon nyújtott szolgáltatások elérésé érdekében, valamint - statisztikai célokból - a portálra történő belépések dátumának rögzítése.
Az adatkezelő a fenti céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

A felhasználó összes adatát és regisztrációját töröljük, amennyiben: Tilosak az alábbi tevékenységek: Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a felhasználó neve megtévesztő, a felhasználó kilétét igazoló személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze. Ha a felhasználó 24 órán belül nem igazolja kilétét, akkor regisztrációját töröljük. Adatkezelő nem tartozik felelősséggel a törölt regisztrációkból eredő hiányokért, károkért.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Felhasználó e-mail címének megváltozása esetén, a változást megelőzően a regisztrációkor megadott e-mail címéről kérheti annak módosítását.

Felhasználó hozzájárul, hogy adatait az adatkezelő összegyűjtse, felhalmozza, és ezeket anonim statisztikai célokra felhasználja.

Felhasználó teljes mértékben felel azért a tartalomért, amit jelen kapcsolatépítő portálon elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat és üzeneteket, fórum hozzászólásokat.
Szolgáltató nem ellenőrzi a felhasználók által rögzített tartalmakat. Az A.K.K. Informatikai Bt. mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.
Szolgáltató értesítés nélkül eltávolít minden tudomására jutó olyan tartalmat, amelyet a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi, szerzői, tulajdonosi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.
Szolgáltató kizár mindennemű felelősséget az elhelyezett anyagok tartalmáért, hitelességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért, illetve rendelkezésre állásáért, valamint az egyes tagok által tanúsított magatartásáért.
A felhasználó köteles minden tőle telhetőt megtenni személyes adatainak, különösen jelszavának védelme érdekében. Jelen portált kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni, illetve nem vagyoni károkért.
Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési és felhasználási szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítást követően a felhasználó a portálra történő belépésével elfogadja a módosított adatkezelési és felhasználási szabályzatot.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c. Postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.)